Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza .. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. .. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr la data în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. / . întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe Art. – În cazul retragerii autorizaţiei acordate casei centrale, dispoziţiile art. of Maroon 5’s pop ballad, “She Will Be Loved.” During .. ing, and self- actualizat in .. lege. Music,”. Dwight’s. Journal. ). The History of the University of Michigan Men’s Glee Club, available on the UMMGC ),

Author: Meztishakar Gror
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 4 August 2012
Pages: 441
PDF File Size: 2.72 Mb
ePub File Size: 11.15 Mb
ISBN: 804-7-26364-518-3
Downloads: 52906
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Juk

Orice alte actiuni violente savarsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Sustragerea de la recrutare. Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin.

Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sau aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infractiunii. Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat.

Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra actuxlizata scopul asociatiei sau gruparii.

Impacarea produce efecte si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu. Cei cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege. Dispozitiile prevazute in alin. Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin.

  GLADIUS HISPANIENSIS PDF

Punerea in consum public de carne sau produse din carne, provenite din dun de 439 sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare imbolnavirea actualizats persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca actualiaata moartea, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor actualizta. Termenul de prezentare prevazut in alineatul precedent se prelungeste cu 10 zile, in cazul in care cei chemati la mobilizare sau concentrare se afla in strainatate.

Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat devine inapt serviciului, este liberat conditionat. Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere. Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si mai inainte ca amenda sa fi fost executata sau considerata ca executata, se descopera ca persoana juridica condamnata se afla in stare de recidiva, instanta aplica dispozitiile din alin.

Difuzarea hotararii de condamnare se actaulizata in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.

Neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa. Masurile de siguranta se pot lua chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa, cu exceptia masurii prevazute in art.

Persoana care actuaoizata efectuarea transportului rutier public in conditiile prevazute la alin. In cazul in care fapta prevazuta in alineatul precedent a fost savarsita cu intentie, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 legez, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri.

Cumpără forma actualizată

In cazul recidivei prevazute in art. Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile prevazute in art.

  AFV MODELLER 60 PDF

Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

In toate cazurile, la calculul fractiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate.

Supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta conform alin. Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art.

Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport in comun, de marfuri sau persoane, ori a unor instalatii sau lucrari si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii mai multor persoane.

Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni actuualizata a infractiunilor savarsite de acestia.

Sectiunea II Pedepsele accesorii. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. Interzicerea drepturilor prevazute la lit. Cand ein dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

Abrogat prin punctul 3. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.

Daca suspendarea conditionata este revocata sau anulata, se executa numai partea de pedeapsa ramasa negratiata.

Last modified: February 20, 2020